De op deze website getoonde informatie wordt door Zaligekoffie.nl met zorg samengesteld, toch kan de juistheid en volledigheid van de informatie en tarieven niet worden gegarandeerd. Zaligekoffie.nl verstrekt door middel van deze website enkel informatie over koffie en gerelateerde producten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Zaligekoffie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Zaligekoffie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Zaligekoffie.nl opgenomen informatie en tarieven.

Verwijzingen naar sites die niet door Zaligekoffie.nl worden onderhouden zijn puur ter informatie voor bezoekers opgenomen. Hoewel Zaligekoffie.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Zaligekoffie.nl worden onderhouden wordt afgewezen.